چراغ خطی

لاینر لایت که به زبان فارسی چراغ خطی نامیده می شود و اصطلاحا چراغ لاینر هم گفته می شود.
در طراحی سیستم روشنایی اماکن یکی از بروزترین المانهای روشنایی می باشد.
با توجه به نوع طراحی انواع متنوعی وجود دارد.

چراغ خطی راهرو
چراغ خطی دیواری
چراغ خطی راه پله

تجاری

مسکونی

اداری

انواع چراغ خطی

چراغ خطی
چراغ خطی
چراغ خطی
چراغ خطی
چراغ خطی
چراغ خطی پله ایی